Ingen lock-out

 Nyhende  Innspel avslått på Ingen lock-out
nov 202018
 

Det vert tvungen lønnsnemd i sjukepleiarkonflikten, melder VG. Ved Aleris-senteret i Austevoll og heimesjukepleia vert det dermed vanleg drift i morgon.

Det vert ingen lockout i konflikten mellom Norsk sjukepleiarforbund og NHO. Regjeringa grip inn med såkalla tvingen lønnsnemd, melder VG. I ettermiddag klokka 17 skulle Aleris i Austevoll informera pårørande om korleis konsernet og kommunen i samarbeid skulle løysa utfordringane knytt til lockouten.

– Eg har nett informert dei tilsette om at det ikkje vert lockout, og tek deretter kontakt med kommunen, seier dagleg leiar Iren Storebø Melingen til Marsteinen like etter at det vart kjent at regjeringa grip inn i konflikta mellom NHO og Norsk sjukepleiarforbund. Melingen legg til at grepet med tvungen lønsnemd ikkje er offisiell før seinare klokka 15:45 i ettermiddag.

Rådmann Bjarte Madsen hadde tidlegare på dagen adressert konflikten med eit skriv til NHO Service.

–  Arbeidskampen får no direkte verknad for vårt ansvarsområde. Dette medfører at det er strid mellom dei omsyn Arbeidstvistlova er meint å vareta, og det ansvar og tenester Helsetenestelova legg på oss som kommune. Ein ber om forståing for at dette er ein vanskeleg situasjon for Austevoll kommune. I ein slik situasjon vil me prioritera omsynet til våre pasientar og pleietrengande. Dette medfører at rådmannen har beordra legetenesta i kommunen til å innretta seg slik at det til ei kvar tid er disponibelt lege- og sjukepleieressursar frå vår organisasjon som vil supplera og arbeida for forsvarlege tenester til alle våre bebuarar på Austevoll PO-senter og våre brukarar av heimetenester. Det kan sikkert vera ulike syn på om dette er intervenering i ein arbeidskamp, for Austevoll kommune handlar det om å ta på alvor det ansvar me har etter Helsetenestelova på ein mest mogeleg skånsom og forsvarleg måte for våre pasientar og brukarar, skreiv Madsen til arbeidsgjevarorganisasjonen.

Dette skriv VG om slutten på konflikten.

Førebuer seg på lockout

 Nyhende  Innspel avslått på Førebuer seg på lockout
nov 162018
 
Førebuer seg på lockout

    Austevoll kommune uker seg klar dersom det blir lock-out i konflikten mellom NHO og Norsk sjukepleiarforbund, slik det vart varsla torsdag. I fylgje Verdens Gang oppmodar forbundet til sjukepleiarane om å gå på jobb tysdag, ettersom dei ikkje meiner varslet er gyldig. Blir det lock-out vil han tre i kraft tysdagsmorgonen. Tiltaket frå Les meir

Vil arbeida for å redusera gjelda

 Nyhende  Innspel avslått på Vil arbeida for å redusera gjelda
nov 162018
 
Vil arbeida for å redusera gjelda

  Rådmannens budsjett legg slett ikkje opp til nokon dramatiske kutt for 2019. Drifta vert videreført på dagens nivå jamt over, men det vert samstundes poengtert at lånegjelda til Austevoll kommune ved kommande årsskiftet er 126 prosent av dei budsjetterte inntektene for året. Landssnittet er på om lag 80 prosent. I 2019 når lånegjelda til Les meir

Ny medarbeidar i staben

 Nyhende  Innspel avslått på Ny medarbeidar i staben
nov 152018
 
Ny medarbeidar i staben

  Stanka Stepanov (33) er ny marknadsmedarbeidar i Marsteinen. Ho er vikar for Malin Økland, som nyleg gjekk ut i permisjon.   Som du kanskje gissar, er ikkje Stanka norsk. Ho kjem frå Montenegro, og kom fyrst til Noreg og Austevoll for to år sidan. Med seg hadde ho ei bachelorgrad i journalistikk og mastergrad Les meir

Ynskjer betre tilhøve til Loddo

 Nyhende  Innspel avslått på Ynskjer betre tilhøve til Loddo
nov 152018
 
Ynskjer betre tilhøve til Loddo

Glatte røter og hól i stien gjer at ein tur til Loddo krevjande. Det håpar grunneigarane det kan gjerast noko med. Saka får du i avisa i dag.

Kalenderpiken

 Nyhende  Innspel avslått på Kalenderpiken
nov 152018
 
Kalenderpiken

Av og til føler eg at motiva berre ligg og ventar på meg, seier Carolin Engel. Det er tolv månader med godt vêr i den nye fotokalenderen hennar. Alle motiv er frå Austevoll. Frå Stolmen i sør til Storekalsøy i nord – Carolin elskar å gå turar med spegelrefleksen sin, og har samla tolv favorittar Les meir

Hektisk helg for politiet

 Nyhende  Innspel avslått på Hektisk helg for politiet
nov 122018
 
Hektisk helg for politiet

– Eg håpar ikkje dette er starten på julebordsesongen i Austevoll. Då er eg bekymra, seier politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt om helga som nett er over.

Ruskøyring enda i grøfta

 Nyhende  Innspel avslått på Ruskøyring enda i grøfta
nov 112018
 
Ruskøyring enda i grøfta

Køyreturen enda godt på sida av vegen for ein mann som i ettermiddag køyrte i ruspåverka tilstand på Storebø. Mannen var åleine i bilen, og kom seg heil frå ulukka. Ingen andre personar kom til skade. – Det som er av skadeomfang, er på bilen, sa politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt til Marsteinen. Med hensyn til etterforskinga, Les meir

– Ta julehandelen lokalt

 Nyhende  Innspel avslått på – Ta julehandelen lokalt
nov 092018
 
– Ta julehandelen lokalt

  I år som i fjor spelar Austevoll næringsråd og den lokale handelstanden på lag for å stimulera til ekstra lokal julehandel. Det gjer dei med å gjenta fjorårets gåvekampanje. Kampanjen er no i gang.   Med premiar frå mange lokale butikkar og verksemder, vonar Austevoll næringsråd å motivera endå fleire til å handla lokalt. Les meir